Bewindvoering

Uitgangspunt in het burgerlijk recht is de zelfbeschikking van het individu. Maar niet iedereen kan die verantwoordelijkheid echter aan. De wet bevat daarom de instrumenten van curatele, beschermingsbewind en mentorschap, zodat een wettelijke vertegenwoordiger de belangen van de persoon in kwestie kan behartigen.

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

In hoofdlijnen zijn er twee soorten bewinden.
Het eerste soort bewind is het beschermingsbewind.
Het  tweede soort bewind is het schuldenbewind. 

Beschermingsbewind
Is een rechtelijke maatregel om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Dit bewind is van lange duur.

Schuldenbewind
In 2014 is bewindvoering ook mogelijk bij problematische schulden. In die situatie voert de bewindvoerder regie uit over de schuldhulpverlening. De bewindvoerder coördineert en begeleid u bij het vinden naar een oplossing van uw schulden. Dit bewind is van korte duur totdat uw schulden weer beheersbaar zijn. Het uiteindelijke doel is dat u zelf weer uw financiën gaat regelen.

Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven, zodat u zich kan concentreren op andere gebieden in uw bestaan. Bewindvoering is een puur financiële maatregel