Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten, bijvoorbeeld het kopen van een huis. Alle lopende onder curatelestellingen staan in het curatele- en bewindregister.