Zelfredzaamheid

Daar waar mogelijk wordt door de curator, bewindvoerder of mentor bij de taakuitoefening de zelfredzaamheid bevorderd van betrokkene. Daarom is voorzien dat de maatregel periodiek wordt geëvalueerd en niet langer dient te duren dan noodzakelijk. De maatregelen kunnen altijd worden opgeheven.

Het vraagstuk van de zelfredzaamheid is geen eenvoudig vraagstuk. Dit vraagstuk omvat verschillende aspecten. Een instrument om de zelfredzaamheid te beoordelen is de zelfredzaamheidsmatrix. Aan de hand van deze matrix kunnen gerichte acties worden bepaald om de zelfredzaamheid te bevorderen. De bewindvoerder, curator of mentor is hierbij slechts een van de partijen. Hierbij is een goede samenwerking met andere organisaties van evident belang.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.zelfredzaamheidmatrix.nl.

Zelfredzaamheid_Matrix_Ouderschap 2013