Beslag en beslagvrije voet

Wanneer een schuldeiser een vonnis heeft dan kan deze via de deurwaarder beslag laten leggen op uw inkomen of goederen. Echter in de wet is geregeld dat u altijd recht heeft op het inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet.

De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van een aantal variabelen. Variabelen zoals uw gezinssamenstelling, de hoogte van de huur en de ziektekosten.

Het behoort tot onze taak dat u altijd als netto inkomen de beslagvrije voet krijgt. Voor u bewaken wij dat en wanneer u niet de beslagvrije voet krijgt dan nemen wij actie om dat als nog gerealiseerd te krijgen.