Het minnelijke traject (MSNP)

Om uw schulden gesaneerd te krijgen,  wordt u aangemeld bij de gemeente voor schuldhulpverlening. De medewerkers van ons kantoor verzorgen de aanvraag van schuldhulpverlening en begeleiden u daarbij  vanaf het begin tot het eind.

Om uw schulden geregeld te krijgen is bijna altijd het  minnelijke traject (MSNP) de aangewezen route.

Twee vormen van minnelijke regeling zijn aanwezig. De vormen zijn: schuldsanering of schuldbemiddeling.
Bij een schuldsanering wordt aan u een saneringskrediet verstrekt die u in 36 maanden dient af te lossen. Aan de schuldeisers wordt ineens een bedrag verstrekt ter afkoop van de schuld.

Bij een schuldbemiddeling reserveert u maandelijks al uw inkomen boven het bijstandniveau. Eén keer per jaar vindt een herberekening plaats. Uw schuldeisers krijgen na een periode van 36 maanden het bedrag uitgekeerd waar mee ze akkoord zijn gegaan.

Is het niet mogelijk om tot een afspraak met uw schuldeisers te komen dan wordt u doorverwezen naar de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Een van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de (WSNP) is dat eerst een minnelijk traject is doorlopen.