Het wettelijke traject (WSNP)

Wanneer het minnelijke traject (MSNP) geen resultaat heeft opgeleverd omdat niet alle schuldeisers akkoord zijn gegaan dan heeft u de mogelijkheid om  de wettelijke schuldsanering (WSNP) aan te vragen.

De WSNP duurt drie jaar. Een bewindvoerder controleert in die drie jaar of u doet wat u moet doen. In de tussentijd betaalt u zoveel mogelijk schulden af door maandelijks een bedrag te storten op de boedelrekening. Wie alles goed heeft gedaan, krijgt na drie jaar een schone lei. Dit betekent dat de schuldeisers de restschuld niet meer op kunnen eisen. De schulden die nog openstaan, hoeft u dan niet meer te betalen.

Onze organisatie begeleidt u gedurende dit traject en ondersteunt u om aan de informatieverplichting te voldoen.